Cysylltu

Gwyddom fod gennym gymaint i ddysgu gan eraill a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Os hoffech rannu eich stori, rhoi sylw, ofyn cwestiwn neu wybod mwy am y ffydd Gristnogol, yna defnyddiwch y ffurflen isod.

Cysylltwch

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org

01248 354653

Elusen Gofrestredig 222407

 

31 Ffordd Caergybi,

Bangor, Gwynedd,

Cymru, LL57 2EU

W

© 2020 gan MEC