top of page

Cwestiynau

O blentyndod ymlaen rydym yn wynebu gymaint o gwestiynau... mai rhai yn bwysig tra bod eraill yn llai pwysig. Er ein bod yn byw mewn dyddiau o wyddoniaeth ryfeddol, meddyginiaethau a thechnoleg, mae'r chwilio am atebion yn - does dim ond angen crafu wyneb cymdeithas i weld fod pobl yn chwilio.

Nid ein bwriad yw rhoi atebion hawdd a slic yn yr adran hon, mae'r cwestiynau yn aml yn ddyrys a'r atebion yn anodd eu cael, os o gwbl. Gobeithiwn y bydd yr ymatebion sydd yma yn gymorth i bobl ac yn eu cynorthwyo i ddarganfod yr ateb mwyaf ei hun.

bottom of page