Storïau

Un o'r pethau mwyaf sylfaenol sy'n wir am bob un ohonom yw bod gennym stori. Mae stori pob un ohonom yn unigryw, yn aml yn gymhleth, yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl - ond mae stori pob un ohonom yn ddwfn o bersonol a phwysig. Rydym yn llawer mwy na chig a gwaed ac mae pwrpas a thrysor yn gweu eu hunain drwy stori pob un ohonom.

Wrth i gymdeithas newid, ac wrth i ni wynebu heriau hen a newydd, mae hi felly'n beth da i gymryd cam yn ôl ac edrych ar ein stori... stori ein cenedl, stori ein cymdeithas a'n stori ni'n bersonol.

 

Beth sy'n rhoi pwrpas, gwerth a mwynhad i ni? I ble mae ein stori ni'n mynd? Allwn ni wneud unrhywbeth i wella ein stori?

Yn yr adran yma, fe gewch nifer o erthyglau a chyfweliadau'n adrodd storïau eraill; storïau Cymry arferol sydd wedi wynebu bob math o sefyllfaoedd gwahanol - llwyddiant, gwaith, salwch meddwl, trasiedi, newid mawr a hyd yn oed ansicrwydd llethol. Er bod y storïau'n gyferbyniol, maent i gyd yn ddiddorol ac fe ddysgwn gymaint wrth eu darllen - diolch i bawb am fod mor onest.